V případě zastupování obětí trestné činnosti je vždy minimálně první konzultace zdarma. Na dalších možnostech úhrady za poskytování právních služeb se dohodneme dle konkrétního případu. Současná právní úprava oblasti pomoci obětem trestných činů umožňuje v určitých případech hrazení služeb zmocněnce státem.

V ostatních věcech je moje hodinová odměna od 1.900,- (jsem plátce DPH), záleží na povaze a komplikovanosti případu. Odměna se dá dohodnout i odlišně, např. na podílové odměně z vysouzené částky.