Mgr. David Oplatek

Absolvoval jsem právnickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 2006, poté jsem pracoval v několika advokátních kancelářích a neziskových organizacích. Samostatným advokátem jsem od roku 2015.

Od roku 2010 se specializuji na poskytování právní pomoci obětem trestné činnosti. Věnuji se rovněž přednáškám a školení na toto téma a publikační činnosti. Spolupracuji s organizací proFem. V roce 2015 jsem se podílel jako spoluautor na publikaci Vraždy v kontextu domácího násilí.


Mgr. Kateřina Mužíková

V roce 2018 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde obhájila diplomovou práci na téma „Domácí násilí – kriminologické a trestněprávní aspekty“. Již během studií na Právnické fakultě získávala pracovní zkušenosti v advokátních kancelářích a na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. V roce 2017 se stala dobrovolnicí v organizaci proFem. Advokátní koncipientkou je od roku 2018.