Mgr. David Oplatek

Absolvoval jsem právnickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 2006, poté jsem pracoval v několika advokátních kancelářích a neziskových organizacích. Samostatným advokátem jsem od roku 2015.

Od roku 2010 se specializuji na poskytování právní pomoci obětem trestné činnosti. Věnuji se rovněž přednáškám a školení na toto téma a publikační činnosti. Spolupracuji s organizací proFem. V roce 2015 jsem se podílel jako spoluautor na publikaci Vraždy v kontextu domácího násilí.