Mám bohaté zkušenosti s lektorskou činnosti v oblasti trestního a rodinného práva. Již několik let vedu semináře na tato témata pro sociální pracovníky, školil jsem pracovníky Probační a mediační služby, několikrát do roka vedu seminář na Škole lidských práv na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Nadcházející události

Úvod do problematiky trestního řízení v kontextu domácího násilí

Datum: 23.11.2018
Místo konání: Praha, V Luhu 6, Nusle
Maximální počet účastníků: 12
Cena: 1590 Kč
Celodenní kurz: 8 vyučovacích hodin (9,00-16,30)

Lektor: Mgr. David Oplatek (advokát, 6 let praxe v oblasti práce s oběťmi domácího a sexuálního násilí), Mgr. Veronika Ježková (od roku 2007 působí jako samostatný advokát. Od července 2015 spolupracuje s proFem, o.p.s., kde vede právního tým AdvoCats for Women pomáhající obětem sexuálního a domácího násilí. Působí také jako ředitelka organizace Pro bono aliance zasazující se o společensky odpovědný výkon právních profesí.)

Kurz je zaměřen na základní seznámení s problematikou trestního řízení v České republice se zaměřením na oblast domácího, ev. sexuálního násilí. Hlavní důraz bude kladen na výklad zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád a jeho provázanost na zákon o obětech trestných činů v kontextu domácího násilí.

Účelem kurzu je rozšířit a prohloubit znalosti sociálních pracovníků a úředníků základních principů a průběhem trestního řízení podle současné právní úpravy. Účastníci kurzu se dozvědí, jakým způsobem a proč postupují orgány činné v trestním řízení (policie, státní zastupitelství, soudy) při objasňování trestné činnosti, jaké mají práva a povinnosti osoby, se kterými se uvedení pracovníci dostávají do kontaktu při své práci nejčastěji – poškození a svědci. Posílí svou schopnost odborně své klienty informovat o tom, v jakých fázích trestního řízení mohou svá práva uplatňovat a jakým způsobem.

Přihlašovat se můžete pomocí tohoto formuláře!

Úvod do problematiky zákona o obětech trestné činnosti pro sociální pracovníky

Datum: 30.11.2018
Místo konání: Praha, V Luhu 6, Nusle
Maximální počet účastníků: 12
Cena: 1590 Kč
Celodenní kurz: 8 vyučovacích hodin (9,00-16,30)

Kurz je zaměřen na seznámení sociálních pracovníků se zákonem č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a s jeho výkladem. V kurzu se jeho účastníci dozvědí, jaká je struktura tohoto zákona, jaká práva obětem trestných činů tento zákon přiznává a jaké je propojení zákona o obětech trestných činů s dalšími právními předpisy, zejména se zákonem č. 141/1961 Sb., trestní řád.

První část kurzu je věnována postavení oběti a zvlášť zranitelné oběti v trestním řízení, druhá část kurzu se zaměřuje na poskytování peněžité pomoci státem. Třetí část kurzu se pak zabývá subjekty, které poskytují obětem trestných činů odbornou pomoc.

Přihlašovat se můžete pomocí tohoto formuláře!

Problematika odškodňování obětí trestné činnosti a poskytování peněžité pomoci státem pro poskytovatele sociálních služeb

Datum: 7.12.2018
Místo konání: Praha, V Luhu 6, Nusle
Maximální počet účastníků: 12
Cena: 1590 Kč
Celodenní kurz: 8 vyučovacích hodin (9,00-16,30)

Kurz je zaměřen na rozšíření znalostí sociálních pracovníků odškodňování obětí trestné činnosti a poskytování peněžité pomoci státem. Z hlediska právních norem se budou účastníci kurzu zabývat zákonem č. 141/1961 Sb., trestní řád, příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a jejich výkladem. Účastníci kurzu se dozvědí, jaké možnosti mají jejich klienti při získání náhrady škody v trestním i případném navazujícím občanském řízení. V kurzu se budou zabývat lhůtami i stádii trestního řízení, v jakých je potřeba právo klientů na náhradu škody uplatnit. Velký důraz bude kladen na stanovení výše náhrady škody, která s platností nového občanského zákoníku doznala zásadních změn. Část kurzu bude věnována postupu při získání peněžité pomoci od státu dle zákona o obětech trestných činů.

Přihlašovat se můžete pomocí tohoto formuláře!