Občanské právo

  • sepis a revize smluvní dokumentace
  • bytové spoluvlastnictví
  • zastupování v dědickém řízení
  • zastupování v souvislosti s náhradou škody
  • zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
  • určovací žaloby a žaloby na plnění