Právo nemovitostí

  • sepis a revize kupních nebo darovacích smluv
  • sepis návrhu na vklad do katastru nemovitostí
  • komplexní služby při převodech nemovitostí (advokátní úschova, prohlášení o pravosti podpisu)
  • zastupování při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví