Exekuční řízení

  • zastupování v exekučním řízení
  • sepsání návrhu na zastavení a odklad exekuce