Správní právo

  • zastupování ve věcech přestupků
  • zastupování před správními orgány a soudy
  • sepis a podání správních žalob
  • sepis a podání kasačních stížností