Obchodní právo

  • sepis a revize smluvní dokumentace
  • zakládání a změny společností a družstev
  • převody obchodních podílů
  • účast a jednání na valných hromadách a členských schůzích
  • zápisy do veřejných rejstříků
  • tvorba a úpravy všeobecných obchodních podmínek